TÆNDER du på gener, etik, miljø og mennesker

Du er klar til at se den teknologiske udvikling på det bioteknologiske område i øjnene og diskutere konsekvenserne for samfundet. Du elsker at eksperimentere, og du ønsker at forstå, hvordan lægemidler virker på kroppen. Samfundet er i en hastig udvikling, hvor stamcelleforskning og genteknologi både løser og skaber morgendagens problemer. Skal du være med til at vise vejen for fremtidens medicinske udvikling?

Studieretningsfag:
Bioteknologi A, Samfundsfag B
Obligatoriske fag:
Dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, idéhistorie B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C og samfundsfag C
Valgfag og valg af niveau
På denne studieretning kan du vælge 1-3 valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et eksisterende fag eller vælge et nyt fag som supplement.
SDE TV