VTG har de gladeste HTX-elever i landet

VTG HAR DE GLADESTE HTX-ELEVER I LANDET

Igen i år er Vejles Tekniske Gymnasium topscorer i en trivselsundersøgelse. Og den er god nok, siger eleverne

Af  Peter Friis Autzen

 

 

Uddannnelse

Eleverne på det naturvidenskabelig gymnasium, HTX, i Vejle har det bedre end HTX-elever andre steder i landet. En undersøgelse af 22 HTXuddannelser placerer for fjerde år i træk Vejle Tekniske Gymnasium, VTG, i toppen, når der måles på elevernes trivsel. Skolens ledelse glæder sig over resultatet. Og det gør eleverne også, da Lokalavisen møder dem i kantinen. De har mange bud på, hvorfor trivslen på VTG er højere end andre steder. “Vi ser hinanden på tværs af årgange,” siger Simon fra 3.y. “Kantinen er vigtig: Her mødes vi alle sammen. Og skolen er ikke større, end at alle når at møde hinanden,” siger Rasmus fra 1.y. Der går 396 elever på VTG.

Socialt og lærerigt

“Vi har et Trivsels-udvalg, som blandt andet har fået skolen til at sprede afleveringsopgaverne bedre ud, så vi ikke skal aflevere alt for mange opgaver samtidig. Det betyder meget,” siger Sisse fra 2.y. Vicerektor Steen Ullum tilføjer, at opgavernes faglige niveau er steget i takt med, at “opgave-bunkerne” er blevet spredt ud. “Vi har lektiecafé, hvor 3.g.- elever hjælper de yngre elever med lektierne,” siger Oliver fra 1.t. “Vi holder flere fester og fredags-caféer end de af mine venner, der går på andre ungdomuddannelser,” siger Aurora fra 1.n. "Vi føres sammen af vores akademiske interesser: Vi kan nørde - også sammen med de klassekammerater, man måske ikke lige svinger så godt med,” siger Ib fra 1.n. Derudover peger eleverne blandt andet på filmaftener, pokeraftener, pigeaftener mandeaftener og mange andre sociale arrangementer. Og så roser de lærerne for at være gode, humoristiske og fagligt ajourførte.

Vigtigt for skolen

På undersøgelsens trivselsskala scorer VTG 85 point. Landsgennemsnittet er 73. 74 procent af eleverne svarer, at de lærer noget nyt hver dag. Landsgennesnittet er 68. Steen Ullum glæder sig over de gode resultater i trivselsanalysen. Hvad kan I bruge det til, at I bliver nummer et for fjerde gang? “Trivsel er vigtig for elevernes faglige udbytte af uddannelsen. Og vi er jo sat i verden for at levere et fagligt udbytte,” siger Steen Ullum. Er høj trivsel et mål eller et middel? “Den er mest et middel, fordi den hænger sammen med, hvor meget eleverne lærer. Gymnasiet handler om at lære, men gymnasietiden er også nogle af de vigtigste og bedste år i livet. Også derfor er trivsel vigtig,” siger Steen Ullum. For ham handler trivsel ikke kun om fester og fredagscaféer. “Det allervigtigste er tilhørelsesforholdet til sin egen klasse. Når bare dét er godt, kommer meget af trivslen næsten af sig selv,” siger han.

 

Glade HTX-elever på Vejle Tekniske Gymnasium, VTG. Fra venstre: Anna Amalie fra 1.n., Sisse fra 2.y., Simon fra 3.y., Sofie fra 1.y., Frederik fra 1.y., Rasmus fra 1.y., Max fra 1.t., Ib fra 1.n., Aurora.  Fra 1.m., og Zenia fra 1.m. Siddende forrest er vicerektor Steen Ullum. Foto: Peter Friis Autzen